مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا
پيوندها مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا

 

مقدمه

شركت مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پويا در شهريور ماه سال 1384 توسط چهار نفر از مهندسين كه داراي سوابق متعدد اجرايي و نظارتي در انجام پروژه‌هاي متعدد مخصوصاً پروژه‌هاي گازرساني را داشتتند، بطور قانوني به ثبت رسيد.

سپس با توجه به اينكه در نظر بود كه فعاليت عمده شركت در استانهاي شمال‌غربي و غرب كشور متمركز باشد اقدام جهت اخذ گواهينامه پايه 3 در رشته خطوط انتقال نفت و فشار گاز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت استان كردستان شروع گرديد كه گواهينامه موقت در بهمن ماه سال 1384 و متعاقباً گواهينامه دايم در شهريورماه سال 1385 دريافت شد.

 

اهداف شركت

با توجه به رشد روزافزون تقاضاي مصرف گاز طبيعي در كشور و اعمال سياستهاي جايگزيني گاز طبيعي بعنوان سوخت مصرفي خانگي و صنايع، مطالعه و طراحي و همچنيني احداث شبكه‌هاي گازرساني يكي از اولويتهاي مهم دولت بشمار مي‌رود. از طرفي نيز واگذاري انجام خدمات فني و مهندسي به بخش خصوصي حضور شركتهاي مهندسين مشاور در بخش نفت و گاز (انرژي) را بيش از پيش ضروري مي‌نمايد. در اين راستا با توجه به فراهم شدن بستر و زمينه ورود بخش خصوصي به عرصه ارائه خدمات فني و مهندسي و خروج از بن‌بست انحصار ارائه خدمات توسط يك يا چند شركت دولتي شركت مهندسين مشاور طرح و مديريت انرژي پوا با هدف ارائه خدمات انجام مطالعات فازهاي اول و دوم و همچنين خدمات نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مربوط به ايجاد تأسيسات گاز شامل خطوط انتقال شبكه‌هاي توزيع و تغذيه گاز و ايستگاههاي تقليل فشار و ابنيه صنعتي با بهره‌گيري از كارشناسان و متخصصين فعال در اين بخش تأسيس گرديده است.

 

خلاصه‌اي از كارهاي انجام شده و در دست انجام:

1- انجام نظارت كارگاهي بر پروژه‌هاي گازرساني، ساختمان شركت گاز استان گلستان به مدت 15 ماه.
2- انجام نظارت كارگاهي و عاليه بر پروژه‌هاي گازرساني شركت گاز استان آذربايجان‌غربي به مدت 4 سال (شروع از مورخه 1/4/1387).
3- انجام نظارت كارگاهي بر اجراي خط انتقال گيلانغرب به مدت 12 ماه (شروع از مورخ .....).
4- انجام نظارت كارگاهي بر اجراي خط انتقال ثلاث باباجاني به مدت 12 ماه (شروع از مورخ .....).
5- انجام پروژه‌هاي طراحي 25 كيلومتر شبكه گازرساني شرق و جنوب شرق تهران.
6- انجام پروژه طراحي 35 كيلومتر شبكه گازرساني شهر يزد و توابع.
 
Design & Powered By: Majid Doniaee

 

English